Zad. Dany jest układ równań:
x = 0.5 * (2x + x^2 - y)
y = (2x-x^2+8)/9 + (4y-y^2)/4
Zbadać eksperymentalnie metodę iteracji prostych dla tego układu.

Dokumentacja: iter.pdf
Wersja w C: iter.c

x0:
y0:
Liczba iteracji:

wynik